nắm tay người, đời này không mong gì hơn

[PiLi – Pro5] Ngân Giang Nguyệt


09fa513d269759eecd0317aab3fb43166d22df04

Nguồn: Baidu

Edit: Nhất Đại Thiên Kiêu

Nhân vật hư  cấu trong Phích Lịch Bố Đại Hí, là Thụ Đốc Táng Đao Hội ( =3= cái tên hay tội, hội chôn đao == ), tư thái nhu mị, cá tính yêu thích cường quyền, vì muốn bắt được Giang Sơn Khoái Thủ ( Ỷ La Sinh) không tiếc xuất hết nhân mã của Táng Đao Hội bức sát Cửu Đại Sư, lúc Ỷ La Sinh bị lộ thân phận, lại liên hiệp thêm Tây  cường Độc phái, mong muốn đưa Ỷ La Sinh vào đường chết.

Bản tính chọn con đường tà đạo, thậm chí vì tăng thêm sức mạnh cho bản thân, không sai, chính là tự  cung để luyện Thiên Cương Lục Bằng Kiếm. ( ai nha, đọc đến đây cứ nhớ Giáo chủ mỹ nhân =)) )

810a19d8bc3eb135c69f3b73a61ea8d3fc1f449a

Danh xưng: Ngân Giang Nguyệt

Một số tên khác: Nô Quỳ Lệnh Vũ, Cẩu Sắt (chỉ được Thích Thái Tổ gọi tên này)

Giới tính: Yêm Nhân  (người bị hoạn gọi là Yêm như Yêm Kê = Gà thiến )

Thân phận: Thụ Đốc Táng Đao hội

Xuất hiện: Phích Lịch Kinh Hồng chi Đao Kiếm Xuân Thu tập 3

Hết đất diễn: Phích Lịch Kinh Hồng chi Đao Kiếm Xuân Thu tập 20

Đến từ: Yên Đô

Anh trai: Ngân Thiên Cổ

d788d43f8794a4c2d0fff1230ff41bd5ac6e39dd

728da9773912b31b55aadb218718367adbb4e1f0

5366d0160924ab182c81f73f34fae6cd7b890b26

b151f8198618367a334f69d52f738bd4b21ce5f0

b8014a90f603738d48671d2ab21bb051f819ec8d

c2cec3fdfc0392457f22f7078694a4c27d1e2526

========

d788d43f8794a4c2d0fff1230ff41bd5ac6e39dd

a5c27d1ed21b0ef4fac35f55dcc451da81cb3e96

58ee3d6d55fbb2fb07ec9c194e4a20a44723dcf2

37d3d539b6003af35042186b342ac65c1138b6c54e4a20a4462309f7daa86919730e0cf3d6cad6f2

1c950a7b02087bf43b1493e2f3d3572c10dfcfc5

===========

b7003af33a87e950c55cab6611385343fbf2b475

5243fbf2b211931347d9a7ba64380cd791238d26

9c16fdfaaf51f3de9700e16e95eef01f3a29790d

09fa513d269759eef81b38c1b3fb43166d22df75

42a98226cffc1e17192ad43b4b90f603738de92796dda144ad345982b21fbd980df431adcbef8426

279759ee3d6d55fb755c2e2c6c224f4a20a4dd26

4034970a304e251fdc45bcf2a686c9177f3e530d

bd315c6034a85edfa27fa62948540923dc5475cc

f7246b600c338744378e7776500fd9f9d72aa075

==================

*tung hoa* giới thiệu Cp Huynh đệ mới ra lò nào ~~~~~~~~~~~

trước tiên là ngắm 1 chút về ông anh đã nào, tiếc là trên Baidu chưa có pro5 ông anh >”<

 Ngân Thiên Cổ 

0b55b319ebc4b74504e73766cefc1e178a82154a

0eb30f2442a7d933898d7613ac4bd11373f001ac

2e2eb9389b504fc21a2f3075e4dde71190ef6d4a

4e4a20a4462309f7ccfc471c730e0cf3d7cad629

09fa513d269759eecd0317aab3fb43166d22df04

14ce36d3d539b60089c89dd7e850352ac65cb748

95eef01f3a292df50fc43e75bd315c6034a8734f

8694a4c27d1ed21b13d5ae95ac6eddc451da3fa5

6159252dd42a2834a986b67b5ab5c9ea15cebf9a

060828381f30e924cb810e514d086e061d95f7ad

d31b0ef41bd5ad6efc2ee59a80cb39dbb7fd3cee

d833c895d143ad4b950ad4a083025aafa40f06ad

d4628535e5dde711440fc286a6efce1b9c1661e5

8694a4c27d1ed21b13d5ae95ac6eddc451da3fa5

6159252dd42a2834a986b67b5ab5c9ea15cebf9a

060828381f30e924cb810e514d086e061d95f7ad

d31b0ef41bd5ad6efc2ee59a80cb39dbb7fd3cee

d833c895d143ad4b950ad4a083025aafa40f06ad

d4628535e5dde711440fc286a6efce1b9c1661e5

060828381f30e924cb810e514d086e061d95f7ad

b58f8c5494eef01ff1dee4b6e1fe9925bd317dff

ca1349540923dd548eaf5b1bd009b3de9d8248e1

============

Fanart

6949c072gw1dyqtqoeh0jj

35602476-1

a06ca696jw1dzmojoid02j

a1ec08fa513d2697fcb8b13c54fbb2fb4316d86c8326cffc1e178a82cc72c6c1f703738da977e801

b21c8701a18b87d6af29127e060828381f30fd6c

4a36acaf2edda3cc3a0cbc5200e93901203f92d3

adaf2edda3cc7cd941acadb93801213fb90e91c9

14ce36d3d539b600f29aa8c6e850352ac65cb76f

f636afc379310a5578bec580b64543a98226102f

faedab64034f78f0958d3cd778310a55b3191c0b

377adab44aed2e73311de6098601a18b87d6fa1b

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s